• HOT SUMMER, HOT TRADING
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-06-01 10:24:43

  1:6.png

  Thời gian diễn ra chương trình 1/6 – 30/6


  Đối tượng tham gia: Khách hàng GGTrade


  Nội dung chương trình: Từ 1/6 – 30/6, với mỗi lần nạp từ $1000 trở lên, KH sẽ nhận được ưu đãi Bonus 30% vào trực tiếp tài khoản GGTrade.*


  Điều kiện rút nạp với bonus:

  ·       Khách hàng phải giao dịch volume gấp 20 lần số tiên (bao gồm bonus). Thời gian giao dịch là 30 ngày kể từ ngày khách được nhận bonus.

  ·       Trong trường hợp khách hàng muốn rút tiền trước khi đạt được điều kiện trên, bonus sẽ bị hủy và lãi sẽ tính theo tỷ lệ %. Cứ 10% giao dịch được yêu cầu sẽ rút được 10% lãi.


  *Khách hàng gửi mail về [email protected] để xác nhận tham gia lấy bonus.