• Trang chủ > Giao dịch nâng cao > Quy tắc giao dịch

  Quy tắc giao dịch

  Advanced Trading Rules

 • Giao dịch nâng cao
 • Số tiền giao dịch tối thiểu
  Tùy thuộc vào tài sản, tối thiểu là $10
 • Số tiền giao dịch tối đa
  5000$
 • Thời gian giao dịch
  Tối đa 14 ngày (thanh toán tự động sau khi hết hạn hoặc thanh toán sau khi lệnh đạt đến mức dừng lỗ / chốt giá) (có thể đóng bất cứ lúc nào)
  Tất cả các lệnh giao dịch dưới 3 phút chiếm tới 5% của volume khách hàng giao dịch, sàn có quyền hủy các lệnh đó.
 • Lợi nhuận cao nhất
  Tùy thuộc vào độ lớn của dao động
 • Tài sản giao dịch
  Tiền tệ, cổ phiếu, vàng, hoàng hóa, tiền điện tử
 • Giao dịch lây lan
  5 điểm cho kim loại quý, 2 điểm cho ngoại hối, những thay đổi khác với thị trường
 • Đòn bẩy giao dịch
  1:50 1:75 1:100 1:200(Thay đổi theo tài sản khác nhau)
 • Số lượng vị trí cao nhất trong một sản phẩm
  Không giới hạn (không giới hạn tổng số vị trí tài khoản)
 • Phạm vi dừng lỗ
  số lượng và khối lượng giao dịch
 • Lấy phạm vi lợi nhuận
  Từ 25% đến 500% số tiền của đơn hàng
 • Thời gian giao dịch
  5x24 giờ hoặc 7x24 giờ (tùy thuộc vào tài sản)
 • Công thức tính toán lãi lỗ
  Mua = (giá nhận - giá mở)*Số tiền đầu tư*Giá trị Pip
  Bán = (giá mở - giá nhận)*Số tiền đầu tư*Giá trị Pip