• THÔNG BÁO BẢO TRÌ
    Nguồn gốc:iggtrade.com   Ngày tháng:2020-10-17 13:13:04

     Kính gửi tất cả khách hàng,

    Do bảo trì máy chủ được thực hiện bởi bên thứ 3 tại Hồng Kông, nhà cung cấp sẽ tắt máy chủ và tất cả các hệ thống sẽ ngừng hoạt động để cập nhật giao diện mới vào Thứ bảy, ngày 17/10/2020 từ 19:00 đến 14:00 giờ ngày hôm sau (chủ nhật 18/10/2020 - giờ Việt Nam). Quý khách hàng sẽ không truy cập được vào giao diện trên web và nền quản lý.

    Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.