• THÔNG BÁO BẢO TRÌ
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-11-04 12:19:58

  Kính gửi tất cả khách hàng,

   

  Do bảo trì máy chủ được thực hiện bởi bên thứ 3 tại Hồng Kông, nhà cung cấp sẽ tắt máy chủ và tất cả các hệ thống sẽ ngừng hoạt động để tiến hành nâng cấp vào Thứ Tư, ngày 05/11/2020 từ 17:00 đến 18:00 giờ.  Quý khách hàng sẽ không truy cập được vào giao diện trên web và nền quản lý.

   

  Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

  - ■ -

   


  Dear All Clients,

   

  Due to server maintenance done by the 3rd party server provider in Hong Kong, the provider will shut down the servers and all systems will be down to update on Wednesday (November 05th 2020) from 17:00 to 18:00 (GMT+7)

  There will be no access to platforms or CRM, directly and via API. 

  We apologize for the inconvenience.