• THÔNG BÁO BẢO TRÌ WEBSITE 09/05/2020
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-05-07 12:22:26

  Kính gửi tất cả Trader,


  Do bảo trì máy chủ được thực hiện bởi bên thứ 3 tại Hồng Kông, nhà cung cấp sẽ tắt máy chủ và tất cả các hệ thống sẽ ngừng hoạt động vào Thứ 7, ngày 09/05/2020 từ 09:00 giờ (GMT +7). Vì vậy, sẽ không truy cập được vào giao diện trên web và nền quản lý.


  Thời gian bắt đầu kế hoạch: Thứ 7 2020-05-09 , 09:00 (GMT+7)


  Thời gian kết thúc dự kiến: Chủ nhật 2020-05-10 , 15:00 (GMT+7)


  Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.