• THÔNG BÁO LỊCH GIAO DỊCH NGÀY 25/5/2020
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-05-19 18:13:23

  Kính gửi: Quý khách hàng

  Vui lòng lưu ý vào thứ 2 tuần tới ngày 25/05/2020 là ngày lễ Ngân Hàng tại Hoa Kỳ (Ngày lễ tưởng niệm) và tại Vương quốc Anh.


  Tất cả cổ phiếu, chỉ sốhàng hóa được giao dịch tại các sàn giao dịch của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa, FTSE 100 và một số tài sản khác được giao dịch trên sàn giao dịch của Anh (như HSBC và Barclays) cũng sẽ đóng cửa do kỳ nghỉ.


  Tiền tệtiền điện tử sẽ giao dịch như bình thường.


  Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng.


                                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  To: All Clients


  Please note that this coming Monday, May 25th, is a bank holiday in the US (Memorial Day) and UK.


  All Stocks, Indices and Commodities traded in US exchanges will be closed, FTSE 100 and few more assets traded in the British exchange (such as HSBC and Barclays) will be close as well due to the holiday.


  Currencies and Cryptocurrencies will be traded as usual.


  Thanks