• THÔNG BÁO - HỖ TRỢ THỜI HẠN BONUS
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-06-04 14:45:20


  Kính gửi các nhà giao dịch tại sàn GGTrade Việt Nam.


  Từ ngày 01/06/2020, sàn giao dịch GGTrade xin thông báo thời gian giao dịch cho các tài khoản yêu cầu Bonus.


  Cụ thể như sau:


  Bonus 20% và 30% (bonus 30% chỉ hỗ trợ khi có chương trình khuyến mãi giao dịch từ GG) : Thời hạn 30 ngày.


  Bonus 50% và 75% : Thời hạn 90 ngày


  Bonus 100% : Thời hạn 120 ngày


  Lưu ý: Thông báo này chỉ áp dụng cho thời hạn hỗ trợ bonus , điều kiện khối lượng giao dịch và lượng thắng lãi vẫn như trước.


  GG xin trân trọng cảm ơn.