• THÔNG BÁO BẢO TRÌ
  Nguồn gốc:iggtrade.com  Ngày tháng:2020-09-07 15:59:53
  GGTrade xin thông báo:  Do web đang trong quá trình nâng cấp nên Quý khách có thể gặp một sốbất tiện trong quá trình đăng nhập giao dch, số tiền trên tài khon hiển thị không đúng tại Trung Tâm Cá Nhân, không sử dụng được cổng thanh toán trên web.  Những tài khon không thể đăng nhập được ti iggtrade.com, Quý khách có thể đăng nhập ti https://trading.iggtrade.com/?pro=4#!/ để giao dch.  Thời gian bo trì: 14:00 (07/09/2020) đến 9:00 (08/09/2020)Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.