• Trang chủ > Giao dịch lợi nhuận > Quy tắc giao dịch

  Quy tắc giao dịch

  Advanced Trading Rules

 • Giao dịch lợi nhuận
 • Số tiền giao dịch thấp nhất/đơn
  5$
 • Số tiền giao dịch cao nhất/đơn
  2000$
 • Thời gian giao dịch
  Nhanh nhất 30s, dài nhất lên tới hàng tháng
 • Lợi nhuận cao nhất
  90%
 • Tài sản giao dịch
  180 loại khác nhau, trong đó có ngoại hối/kim loại quý/cổ phiếu/tiền ảo/hàng hóa v.v…
 • Spread giao dịch
  Không
 • Đòn bẩy giao dịch
  Không
 • Position cao nhất
  Không
 • Phạm vi ngừng lỗ
  Không
 • Phạm vi chốt lãi
  Không
 • Thời gian giao dịch
  24/7
 • Công thức tính lãi
  Lãi = số tiền đầu tư x tỷ suất sinh lời